Netkim

1260 Infinity Biyo-İnert Dörtlü Gradient LC

Biyo-molekül analizi için kesinlikle mükemmel
Agilent 1260 Infinity Biyo-İnert Dörtlü Gradient LC sistemi, geniş çaplı biyo-molekül analizine özel bir çözümdür. Numune akış yolundaki yeni metalsiz bileşenler ve demir ve çeliksiz tasarımı ile biyo-molekül bütünlüğü sağlamakta, istenmeyen yüzey etkileşimlerini azaltmakta ve kolon ömrünü arttırmaktadır. Özellikle ağır çözücü veya pH koşulları altında çalışırken idealdir. Gücü, geleneksel biyo-purifikasyon kolonlar için en düşük basınçtan STM analitik biyo-kolonlar için yüksek basınca doğru değişmektedir. SEC ve IE için yeni Biyo-HPLC kolon portföyü ve 10 x daha hızlı hassasiyet, zamana göre daha yüksek çözünürlük, protein ve NBE karakterizasyonu için sağlanmaktadır.
Özellikler
 • Tamamen metalsiz numune temas yüzeyleri
 • Mobil fazla temas eden tüm yüzeylerde demir ve çelik içermeyen parçalar
 • Düşük ve yüksek basınçlı kolon becerisi (0 - 600 bar)
 • 10 x daha fazla hassasiyet
 • Yüksek tuz toleransı (2M) ve geniş pH aralığı (1-13, kısa dönem 14)
 • Aktif conta yıkaması özelliği
 • Dörtlü çözücü karıştırma özelliği
 • İnert fraksiyon ile 10 mL/dk.ya kadar analitik ve semi-preparatif analizler
 • UV ve flüoresan tespiti için inert akış hücreleri
 • İnert çözücü ve kolon seçme valfları
 • Orijinal Kapiler ve bağlantı tasarımı.
 • Biyo-terapötik karakterizasyonu.
 • SEC, IEX, ters faz ve peptit haritalaması için geniş Biyo-HPLC kolon portföyü.